Corporative Law

Фахівці ЮФ «Горецький і Партнери» надають великого значення правовому захисту бізнесу, адже для кожного власника важливо забезпечити правові аспекти ведення свого бізнесу з метою енокомічного зростання. Правовий захист бізнесу – це ріст та правильне функціонування не лише компанії, а і країни в цілому.

Юридична команда ЮФ «Горецький і Партнери» пропонує забезпечити корпоративну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, шляхом:

1) Консультацій з питань ведення бізнесу, визначення оптимальної організаційно-правової форми, виходячи зі специфіки бізнесу клієнта;

2) Здійснення державної реєстрація фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо), юридичний супровід на всіх етапах реєстрації (постановка на облік в органах статистики, податкової адміністрації, інших державних органах і установах; виготовлення печатки; відкриття рахунків у банках, створення і реєстрація представництв і філій іноземних компаній в Україні;

3) Юридичний супровід процедур внесення змін до установчих документів підприємств та організацій різних організаційно-правових форм (зміни в складі учасників, юридичної адреси, найменування, структури виконавчого органу тощо);

4) Представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів;

5) Юридичний супровід ліквідації та реорганізації юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

6) Юридичний супровід підприємств у провадженні про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом:
• представництво інтересів боржника на стадії санації, ліквідації боржника, затвердження мирової угоди;
• захист інтересів кредиторів під час процедур банкрутства боржників;
• оскарження незаконних дій розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора.
• захист у кримінальних провадженнях, пов’язаних з процедурою банкрутства
• неплатоспроможність банків і ліквідація: спори за участi Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, захист інтересів власників, вкладників, клієнтів банків.