Корпоративна практика

Фахівці ЮФ «Горецький і Партнери» надають велике значення правовому захисту бізнесу, адже для кожного власника важливо забезпечити правові аспекти ведення свого бізнесу з метою економічного зростання. Правовий захист бізнесу – це ріст та правильне функціонування не лише компанії, але й країни загалом.

Команда ЮФ «Горецький і Партнери» пропонує забезпечити корпоративну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства такими шляхами:

  • проведення консультацій з питань ведення бізнесу, визначення оптимальної організаційно-правової форми, з огляду на специфіку бізнесу клієнта;
  • здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо), юридичний супровід на всіх етапах реєстрації (постановка на облік в органах статистики, податкової адміністрації, інших державних органах та установах), виготовлення печатки, відкриття рахунків у банках, створення та реєстрація представництв і філій іноземних компаній в Україні;
  • юридичний супровід процедур внесення змін до установчих документів підприємств та організацій різних організаційно-правових форм (зміни у складі учасників, юридичної адреси, найменування, структури виконавчого органу тощо);
  • представництво інтересів клієнтів у процесі вирішення корпоративних спорів;
  • юридичний супровід ліквідації та реорганізації юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
  • юридичний супровід підприємств у провадженні про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: представництво інтересів боржника на стадії санації, ліквідації боржника, затвердження мирової угоди; захист інтересів кредиторів у процедурі банкрутства боржників; оскарження незаконних дій розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора; захист у кримінальних провадженнях, пов’язаних з процедурою банкрутства; неплатоспроможність банків і ліквідація; спори за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; захист інтересів власників, вкладників та клієнтів банків.