Третейський суд, МКАС

Третейський суд, МКАС

Фахівці ЮФ «Горецький і Партнери» є суддями третейського суду. Під час укладення контрактів (договорів) наші клієнти дуже часто передбачають «третейське застереження», згідно з яким всі суперечки за контрактом (договором) у майбутньому повинні розглядатися у відповідному третейському суді.

Третейські суди функціонують згідно з прийнятим у травні 2004 р. Законом України «Про третейські суди» та виконують функції арбітражу. Законодавство України визначає третейські суди як компетентні органи для вирішення спорів, що виникають у цивільних та господарських правовідносинах.

Основні принципи діяльності третейських судів:

 • Третейські суди не є державними органами і не входять до системи судів, які здійснюють правосуддя від імені держави.
 • Рішення сторін про передачу спору на розгляд третейського суду,  оформлюється письмово у вигляді окремої третейської угоди або третейського застереження в тексті основного договору.
 • Компетенція третейських судів обмежена законом. Третейські суди в порядку, передбаченому Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:
  • справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
  • справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
  • справ, пов’язаних з державною таємницею;
  • справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
  • справ про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
  • справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
  • справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
  • справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
  • справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
  • справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
  • інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
  • справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
  • справ, за результати розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
 • Рішення третейського суду може бути оскаржене сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки.
 • Рішення третейського суду є обов’язковим для виконання сторонами по справі. Примусове виконання рішення третейського суду здійснюється за допомогою державної виконавчої служби.

Юридична фірма «Горецький і Партнери» має позитивний досвід з представлення інтересів клієнтів у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, а також визнання та виконання арбітражних рішень за кордоном.

Нинішні господарські відносини диктують клієнтам свої умови і пропонують все більш складні виклики. Досить часто господарюючі суб’єкти, які мають відносини з іноземними контрагентами, вказують у своїх контрактах – договорах так звану «арбітражне застереження», за наявності якої суперечки між цими учасниками господарських відносин підлягають розгляду в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.

Наші фахівці допоможуть Вам:

 • провести аналіз перспективи звернення до МКАС при ТПП України;
 • представити Ваші інтереси при розгляді справи в МКАС при ТПП України і отримати рішення в МКАС при ТПП України;
 • звернутися до компетентного суду, в т.ч. і за кордоном, з клопотанням про визнання арбітражного рішення та отримання відповідного виконавчого документа;
 • здійснити юридичний супровід виконання рішення МКАС при ТПП України, в т.ч. і за кордоном.